De lessen

Ik geef muziekles in verschillende stijlen. Denk bij voorbeeld aan pop, jazz, latin, maar ook klassiek. Een klassieke basis is namelijk heel goed om het instrument te leren beheersen.

Technische vaardigheden

De technische vaardigheden die bij het instrument horen zijn zeker in de eerste lesfase van groot belang. Per onderdeel besteden we daar gedegen aandacht aan. Verschillende onderdelen zijn o.a.

  • grepen
  • noten lezen
  • muziektheorie
  • klank en toonvorming
  • houding
  • zuiverheid

Het is leuk als er in de loop van de tijd een wisselwerking ontstaat met de leerling over muziek, studieboeken en materiaalkeuze. Zo blijft het les geven ook leerzaam voor mij.

In de praktijk blijkt dat leerlingen het meest gebaat zijn bij een les van drie kwartier of een uur. We hebben dan de tijd om aan verschillende onderdelen te werken en de les kan meer op maat worden ingericht.

Ritme

Veel mensen die al langer saxofoon spelen ervaren dat ze moeite hebben met ritme. Ritme leren vergt tijd en inzet en het is een belangrijke vaardigheid om samen te spelen. In de lessen besteed ik veel aandacht aan ritme. Ik heb veel gevorderde leerlingen die speciaal komen om hun ritmische vaardigheden te verbeteren in verschillende stijlen, zowel swing, latin als klassiek.

Samenspel

Samenspel geeft een extra dimensie aan muziek maken. Dat zal ik altijd stimuleren door b.v. workshops aan te dragen of leerlingen bij elkaar te brengen. Veel leerlingen spelen in big bands, saxofoon kwartetten en andere bandjes.
Lees verder >

Voor wat hoort wat.
Ik verwacht ook iets van jou als leerling, minstens drie à vier keer per week: … oefenen!

Ik realiseer me dat de kwaliteit van privéles moeilijk te toetsen is.
Als leerlingen het leuk vinden, bereid ik ze graag voor op de landelijke muziekexamens van de KNMO.

< terug

contact